Ką slepia Nevėžio slėnis? (III)

Vincas Švitris

Vincas Švitris

Pirmose dalyse aptarėme mano įspūdžius iš kelionės po Surviliškio ir Švantybrasčio apylinkęs. Dabar susipažinkime su ten gimusiais ar palaidotais asmenimis.
Lietuvos aviacija, jos istorija jau nekartą buvo susilaukus įvairių istorikų, megėjų dėmesio, yra išleistas nemažas pluoštas lakūnų prisiminimų. Šiandien trumpai prisiminkimę vieną iš jų. Dėje, jo prisiminų neturime, nežinome, kodėl jis pasirinko susieti savo gyvenimą su plieno sparnais. Tačiau tai nereiškia, kad šis žmogus turi būti pamirštas, prisminkime Vincą Švitrį.
Vincas Švitris gimė 1898 04 21 Bakainių k., Surviliškio vlsč., Panevėžio aps. Mokėsi Kėdainių ir Panevėžio gimnazijose. 1919 03 03 įstojo savanoriu į Karo aviaciją, paskirtas į Karo aviacijos mokyklą. Ją baigė 1919 12 16. Vėliau tarnavo 2-ojoje oro eskadrilėje, skraidė lėktuvais SVA-10. Nuo 1920 04 01 priklausė 1-ąjai oro eskadrilei, kuriai vadovavo vyr. ltn. Hiksa. 1921 m. apsigyveno Aukštojoje Fredoje, buvusiuose Kauno tvirtovės kareivinių pastatuose. Tais pačiais metais dalyvavo kariuomenės manevruose prie Tauragės ir Batakių. 1924 05 02 pakeltas į vyr. leitenantus, po pusės metų suteiktas I eilės karo lakūno vardas.. 1927 m. atlikdamas skrydį į Alytų, tūpdamas apsivertė. Įvykis baigėsi laimingai, nukentėjo tik lėktuvo propeleris. Tais pačiais metais patvirtintas eskadrilės vado pavaduotoju, o 1931 10 10 ir eskadrilės vadu. 1928 02 16 pakeltas į kapitonus. 1929 m. paskirtas lakūnų kursų, organizuotų prie DLK Vytauto aukštųjų karininkų kursų, instruktoriumi. 1932 02 13 pakletas į majorus. Nuo 1934 iki 1936 07 01 ėjo 2-osios (žvalgybos) eskadrilės vado pareigas. 1936 05 24 d., Karo aviacijos šventės metu Kaune, vesdamas 5 lektuvų ANBO IV grupę bei 4 eskadrilių rikiuotę, demonstravo žemės taikinių ataką skutamuoju skridimu. Tos pačios šventės metu vedė lėktuvų ANBO IV grupę, kuri ore sudarė prezidento Antano Smetonos inicialus A.S. 1937 m. vasario mėn., kartu su Leonardu Pasecku atliko aukštojo pilotažo sdrydimą, skirtą Sovietų Sąjungos delegacijai. Po kelių dienų baigė aklojo pilotavio kursus. 1938 m. pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno Dotnuvoje. Mirė 1982 07 02. Apdovanojimai: DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalis, Lietuvos nepriklausomybės medalis, garbės ženklas „Plieno sparnai” (1932-12-31). Palaidotas Surviliškio mstl. kapinėse.

Patiko (5)

Rodyk draugams

Rašyk komentarą